Skip to content

Pronari / Artist

Unë jam një artiste e pavarur që fillimisht filloi të vizatoja me lapsa që kur isha në gjendje t'i mbaja ato. Që nga viti 2014 më mori një penel dhe nuk kam mundur ta lë poshtë. Krijimi i veprave artistike është thjesht hobi im i kthyer në punë me kohë të pjesshme. Faleminderit për porositjen me mua dhe për mbështetjen e biznesit tim të vogël.